همراهی با کاربران

جلسه نهم دوره تحلیل با رویکرد یادگیری ژرف بر بستر کلان داده

دوره «تحلیل با رویکرد یادگیری ژرف بر بستر کلان داده» با هدف آشنایی و تحلیل مباحث و مفاهیم رویکرد یادگیری ژرف از آذر ۹۵...

مقدمه‌ای بر پایگاه‌های داده NoSql

سلسله جلسات آشنایی با تکنولوژی‌های کلان‌داده ?مقدمه‌ای بر پایگاه‌های داده NoSql ⏱چهارشنبه ۱۸ مرداد(۱۶-۱۸) ?مهندس آرمان سپهر ?کلاس۱۰۱دانشکده کامپیوتر دریافت فایل ارائه  دریافت فیلم پخش شده در ارائه 

جلسه هشتم دوره‌ی تحلیل با رویکرد یادگیری ژرف بر بستر کلان داده – تشخیص...

دوره «تحلیل با رویکرد یادگیری ژرف بر بستر کلان داده» با هدف آشنایی و تحلیل مباحث و مفاهیم رویکرد یادگیری ژرف از آذر ۹۵...
video

فیلم آموزش مقدمات ورود به فضای کلان داده با اسپارک | دکتر امیرحسین پی...

در سالهای اخیر، شاهد افزایش چشمگیر تولید داده بودهایم. با تقریب میتوان گفت که  ٪۹۰کل دادههای ذخیره شده موجود در دنیا، در دو سال...

مقدماتی بر پایگاه داده های غیررابطه ای NoSQL

?عنوان جلسه :  Introduction to NoSQL and Its Applications ⏱چهارشنبه ۲۸ تیرماه (ساعت ۱۶-۱۸) ?دکتر نیما حبیب‌زاده ?مهندس حسین شمشادی ?کلاس۱۰۱دانشکده کامپیوتر فایل جلسه :  Habibzadeh_Shemshadi_NoSQL_BigDataSharif_July2017

ا‌طلاعیه Big Data Processing with Apache Spark

به نام خدا دوره‌ی جدید آموزش اسپارک با محوریت آموزش پکیج‌‌های آن در کارگروه کلان‌داده دانشگاه صنعتی شریف در حال برگزاری می‌باشد. محتوای این دوره از...

تحلیل داده های آتش نشانی با استفاده از اسپارک در عمل

? تحلیل داده های آتش نشانی با استفاده از اسپارک در عمل ⏱زمان : چهارشنبه ۶ اردیبهشت (ساعت ۱۶-۱۸) ?ارائه دهنده : مهندس مبین رنجبر ?مکان برگزاری...

مفاهیم آموزشی

جلسه نهم دوره تحلیل با رویکرد یادگیری ژرف بر بستر کلان...

دوره «تحلیل با رویکرد یادگیری ژرف بر بستر کلان داده» با هدف آشنایی و تحلیل مباحث و مفاهیم رویکرد یادگیری ژرف از آذر ۹۵...

مقدمه‌ای بر پایگاه‌های داده NoSql

سلسله جلسات آشنایی با تکنولوژی‌های کلان‌داده ?مقدمه‌ای بر پایگاه‌های داده NoSql ⏱چهارشنبه ۱۸ مرداد(۱۶-۱۸) ?مهندس آرمان سپهر ?کلاس۱۰۱دانشکده کامپیوتر دریافت فایل ارائه  دریافت فیلم پخش شده در ارائه