تگ - تحلیل با رویکرد یادگیری ژرف

فیلم و اسلاید مرتبط با دوره « تحلیل با رویکرد یادگیری ژرف بر بستر کلان داده »

ادامه مطلب...

جلسه چهارم « تحلیل با رویکرد یادگیری ژرف بر بستر کلان داده »

ادامه مطلب...
CLOSE
CLOSE