نویسنده محمد خالوئی

جلسه پنجم دوره « تحلیل با رویکرد یادگیری ژرف بر بستر کلان داده »

ادامه مطلب...

جلسه چهارم « تحلیل با رویکرد یادگیری ژرف بر بستر کلان داده »

ادامه مطلب...
CLOSE
CLOSE