ویژه ها

اسلاید‌های همایش آشنایی با علوم داده شریف

ادامه مطلب...

فیلم و اسلاید مرتبط با دوره « تحلیل با رویکرد یادگیری ژرف بر بستر کلان داده »

ادامه مطلب...

فیلم آموزش مقدمات ورود به فضای کلان داده با اسپارک | دکتر امیرحسین پی براه | دانشگاه صنعتی شریف

ادامه مطلب...

جلسه هفتم دوره « تحلیل با رویکرد یادگیری ژرف بر بستر کلان داده »

ادامه مطلب...

جلسه پنجم دوره « تحلیل با رویکرد یادگیری ژرف بر بستر کلان داده »

ادامه مطلب...
CLOSE
CLOSE