تگ - دانلود

فیلم و اسلاید مرتبط با دوره « تحلیل با رویکرد یادگیری ژرف بر بستر کلان داده »

ادامه مطلب...

فیلم آموزش مقدمات ورود به فضای کلان داده با اسپارک | دکتر امیرحسین پی براه | دانشگاه صنعتی شریف

ادامه مطلب...

جلسه چهارم « تحلیل با رویکرد یادگیری ژرف بر بستر کلان داده »

ادامه مطلب...
CLOSE
CLOSE