تگ - یادگیری ژرف

اسلاید‌های همایش آشنایی با علوم داده شریف

ادامه مطلب...

فیلم و اسلاید مرتبط با دوره « تحلیل با رویکرد یادگیری ژرف بر بستر کلان داده »

ادامه مطلب...

جلسه هفتم دوره « تحلیل با رویکرد یادگیری ژرف بر بستر کلان داده »

ادامه مطلب...

جلسه چهارم « تحلیل با رویکرد یادگیری ژرف بر بستر کلان داده »

ادامه مطلب...
CLOSE
CLOSE